Om pop och indiepop
Svensk pop

Om pop och indiepop

Följande text handlar om musikgenren pop och indiepop. Om du vill läsa mer om andra svenska artister, andra musikgenrer eller liknande så finns det texter om det på andra ställen här på sidan.

Pop och indiepop

Popmusiken som genre började dyka upp redan under 1920-talet och begreppet myntades i samband med det. Då liksom idag innebär begreppet pop populärmusik. Sedan slutet av 1950-talet har genren förknippats med en lättare version av rock ‘n’ roll. Om du vill läsa mer om den genren finns det andra texter på sidan om det. Popmusiken förknippas också med mer kommersiell musik, något som subkulturer inom genren har försökt påverka. Dessutom var popmusiken ett tag nästan helt likställd med rocken, vilket den inte alls anses vara idag.

Några av de mest kända popgrupperna förknippas med rock eller andra liknande genrer också. Ett exempel på det är The Beatles. De har både ansetts vara en pop- och rockgrupp, lite beroende på vilken typ av musik de har producerat. Det är vanligt att band och musiker spelar och producerar en rad olika typer av musik under sina karriärer och inom den här genren händer det kanske till och med lite oftare än annars. Dessutom är det ibland svårt att avgöra vilken genre av musik en grupp spelar.

Det råder dessutom fortfarande lite delade meningar om vad exakt popmusik är för något. Vissa experter menar till exempel att all musik som är uppbyggd enligt en viss princip baserat på formen musiken är skriven i, antalet refränger, verser och om det förekommer ett stick/brygga eller inte. Dessutom påpekar andra experter att det ofta beror på lyssnaren och publiken om musiken kallas för pop eller inte. Eftersom begreppet populärmusik och pop är så pass stort och brett kan all musik som för tillfället är väldigt populär klassas som just pop. Exempelvis kan Elvis Presley, Michael Jackson, The Beatles, Britney Spears och ABBA anses tillhöra samma musikgenre trots att deras musik låter väldigt olika. På Sveriges Radio hittar du många olika musikstilar beroende på vad du vill lyssna på. Men, där finns också många roliga program om just musikgenrer och indelningar.

Indiepop som subkategori

Begreppet indie i ordet indiepop är en förkortning av det engelska ordet “independent” och indiepop som musikgenre har stått för just det. Många popgrupper som inte gillade att genren av musik de ville spela ansågs vara kommersiell bestämde sig för att ta ett steg bort från den delen av branschen och knyta sig till mindre skivbolag och producera musik på ett annat sätt. På ett sätt har indiepop också kopplingar till punken då många av de nya skivbolagen som började dyka upp i samband med att den här genren blev större hade tydliga länkar till punken.